BabsCare

Een vertrouwd gevoel

BabsCare

U bent op zoek naar zorg aan huis voor een dierbaar familielid. Dan verwacht u zorg van een gediplomeerde professional, die bovendien het hart op de goede plek heeft. Dan bent u bij ons aan het goede adres!

BabsCare is Thuiszorg en maakt deel uit van een samenwerkingsverband van onafhankelijke zzp’ers, dat op basis van een indicatie, zorg verleent via een persoonsgebonden budget (PGB) en ZVW. Maar ook aan cliënten die de zorg zelf financieren en hierdoor niet aan de regelgeving van een zorgkantoor gebonden zijn.

Ouderenzorg is onze expertise. Met liefde, betrokkenheid en aandacht helpen wij onze cliënten thuis te kunnen
blijven wonen om opname in een verzorgings- of verpleeghuis te voorkomen of uit te stellen.

Babscare Thuiszorg

Zorg op maat betekent dat uw familielid:

Voelt dat er genoeg tijd voor hem/haar genomen wordt

Steeds een vertrouwd gezicht op gezette/afgesproken tijden zal zien

Zich geborgen voelt in zijn/haar omgeving

Zoveel mogelijk de regie over zijn/haar eigen levensstijl behoudt

En hierdoor optimaal in zijn/haar eigen kracht kan staan